Cieľom združenia je vytvárania priestoru pre inovácie a tvorbu znalostných produktov s vysokou ...

SLOVAK IT KLASTER

Vznikol v roku 2013 z rozhodnutia zakladajúcich členov, realizujúcih svoje obchodné a vývojové aktivity v informačných technológiách s dôrazom najmäz na oblasť cybersecurity.

SLOVAK IT KLASTER je záujmovým združením právnických osôb, ktoré slúži predovšetkým svojim členom. Cieľom združenia je vytváranie priestoru pre inovácie a tvorbu znalostných produktov s vysokou pridanou hodnotou, vrátane aktívnej spolupráce s univerzitami a výskumnými kapacitami.

Združenie sa zameriava na podporu vzájomnej koordinácie aktivít združených subjektov (svojich členov), prispieva k rastu ich konkurencieschopnosti, reprezentuje ich a zastupuje vo vzťahu k štátnym orgánom a organizáciám.

 

Naše priority

Prioritami združenia sú výskum a vývoj v oblasti
informačných technológií s dôrazom na oblasť.

 1. 1.

  Cybersecurity

  bezpečnostné informačné systémy, ochrana aktív a osobných údajov
 2. 2.

  Telematiky

  dopravné informačné systémy
 3. 3.

  Big data

  business intelligence
 4. 4.

  Smart cities

Naše vízie do budúcnosti

 • Vytváranie priestoru pre rozvoj expertov v oblasti IT a príslušných odboroch vrátane aktívnej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami.
 • Prepojenie väzieb medzi podnikateľskou, akademickou a verejnou sférou s cieľom podporiť rast a šírenie inovácií do praxe.
 • Príprava projektov na získavanie grantov a dotácií zo štrukturálnych fondov EU.
 • Spolupráca na medzinárodných projektoch.
 • Komplexná ponuka poradenských a odborných služieb svojim členom a tretím stranám.

Orgány

Klaster
 • PhDr. Vladimír Melas
  Predseda
 • Roman Václav
  Podpredseda
 • Michaela Provazníková
  Tajomníčka
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×