Eunis

 • / Partneri
 •   Marek Melichercik
EUNIS Slovensko (EUNIS-SK) je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre vysoké školy v Slovenskej republike platformu pre ich vzájomnú spoluprácu pri vývoji kvalitných informačných systémov a pri využívaní moderných informačných a komunikačných technológií (IKT). 


Najvýznamnejšie aktivity združenia:

 • Výročné konferencie UNINFOS
 • Konferencie pre manažmenty VŠ
 • Zmluvy o spolupráci:
  • Campus Agreement pre VŠ (Microsoft)
  • Zmluva o spolupráci s Adobe
 • Rezortné projekty – Portál VŠ, eKega, Centrálna e-prihláška na VŠ, Centrálny register
  študentov, Centrálny register zamestnancov
 • Pripomienkovanie strategických materiálov MŠVVaŠ SR týkajúcich sa IKT na VŠ
 • Prieskumy o stave IKT a informačnej bezpečnosti na vysokých školách v SR
  Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, riadiacim orgánom je Výkonný výbor združenia. Na čele združenia stojí prezident, ktorého volí Výkonný výbor zo svojich členov.

 


 
Späť hore

Najčítanejšie články

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×